Какво е биофидбек ( биофийдбек)? Приложения.

Метода Биофидбек

Технологиите за биологична обратна връзка или биофийдбек се използват при третирането на психосоматични , психични и неврологични разстройства – едно широко поле от приложения.
Също така се прилагат с голям успех при управлението на стреса 
и подобряване на представянето в професионалния спорт , бизнеса , изкуството. 

В същността си биофийдбек е един нов начин да учим за себе си , или да осъзнаем за първи път неща , които нашето тяло вече знае – как да действаме , как да чувстваме или дори как да се излекуваме ., ако го послушаме……. С биофидбек технологиите и устройствата способността да чуваме сигналите , идващи от истинската ни сърцевина , се възстановява или укрепва. Не може да контролираме нещо , което не съзнаваме. Биофидбек ни предоставя средствата, с които  да започнем изострено да  осъзнаваме себе си –   и поради това може да придобием възможността за самоконтрол. Най-важната характеристика на биофидбек процесите , когнитивният процес , има за цел да научим съзнателно за връзката между дейността/състоянията на ума , биофидбек сигналите и тялото ( физиологията ) ни. 1979. „(C. Maxwell Cade and Nona Coxhead, , The Awakened Mind: Biofeedback and the Development of Higher States of Awareness Wildwood House Limited).

Ето едно кратко скициране на някои от често използваните методи за получаване на психо-физиологични сигнали и някои исторически сведения за развитието в тази очарователна област на човешкото познание.

1.2 Биофийдбек Методи

Теоретично , всеки метод , който позволява получаването на сигнали от човешкото тяло , може да се използва за осигуряването на обратна връзка – биофидбек :

  1. Съпротивление на кожата – отбелязван в биофидбек публикациите като GSR ( galvanic skin response – галваничен отговор на кожата) , EDA ( electro dermal activity – електрическа активност на кожата) , EDR ( electro dermal resistance – електрическо съпротивление на кожата ). Този тип биофидбек устройства измерват електропроводимостта и съпротивлението на кожата. Двата електрода на устройството се прикрепват към два пръста на едната ръка. Много слаб ток ( в микроамперния обхват) , който не може да се усети от трениращия , се пуска при включване на устройството. По дланта има около 2000 потни жлези на квадратен сантиметър. Потта съдържа соли и вода и се явява добър проводник на електрическия ток. Когато сме възбудени ( стрес , вълнение , тревожност ) симпатичният дял на автономната нервна система активира потните жлези в краката и ръцете. Чрез аудио сигнал устройството дава на трениращия индикации за промените в кожното съпротивление , което в общия случай може да се приеме за индикация за нивото на възбуда/стрес. Биофидбек устройствата се използват основно за тренировка за постигане на обща релаксация или като средство за подобряване на системната десенситизация при фобии , стрес мениджмънт тренировка при спортисти и други ( десенситизацията се състои в излагане и постепенно увеличаване на стимула , който предизвиква страх. Биофидбек устройството може да помогне в тренировката по изграждането на навик да се замени отговора „борба или бягство” с релаксация в отговор на стимула) .
  1. Електромиограф – отбелязван в литературата като EMG / SEMG ( surface electromyography – повърхностна електромиография) – с този тип устройства се измерва електрическата активност , генерирана от мускулните контракции в близост до кожата на трениращия. Сензорите обикновено се прикрепват към кожата . С електромиографите се тренира регулирането на волевата активност на мускулите. Този тип тренировка има приложение при освобождаване от ненужно напрежение в мускулите , за насърчаване на дълбока релаксация или за мускулно ре-образование/рехабилитация както в случаите на незадържане на урина поради неадекватна работа на мускулите в тазовото дъно. Също така електромиографите могат да се използват при тренировка на професионални атлети за подобряване на изпълнението им / осъзнаване на паразитни мускулни напрежения.
  1. Респираторен биофидбек (обратна връзка ) – с този тип устройства се подава обратна връзка към трениращия за неговите/нейните дихателни цикли – специфичния начин , по който вдишваме/издишваме. Установено е например , че много от хората с „тревожни” разстройства в същност имат неправилен модел на дишане , който увеличава усещането за тревожност чрез променени нива на въглеродния двуокис в кръвта и хипервентилация. Коригирането на дихателния модел чрез биофидбек тренинг елиминира или значително намалява чувството на тревожност. Този тип биофидбек тренировка дава добри резултати и в случаите на астма. Респираторните устройства използват различни сензори – например при някои от тях сензорите се прикрепват чрез еластични ленти около гръдния кош , а други измерват нивото на въглеродния двуокис , който издишваме.
  1. Температурен Биофидбек – с този тип устройства се подава моментална информация към трениращия за промените в температурата на кожата на трениращия ( обикновено ръцете) . Защо това може да бъде полезно ? Температурата на кожата е свързана с доминирането на симпатичния (борба или бягство ) или парасимпатичния ( почивка и храносмилане ) дялове на автономната нервна система. Температурният биофидбек в същност дава индиректно измерване на свиването/разширяването на кръвоносните съдове.  Температурата на кожата се променя , когато тялото реагира на стрес – кръвта се насочва към ключови телесни зони като мозъка , гръбначния стълб , мускулите и се оттегля от периферията на крайниците – дланите и стъпалата стават по-студени. Когато тренираме с температурно биофидбек устройство да увеличаваме температурата на ръцете си в същност се учим  съзнателно да регулираме автономната нервна система. Удивително е , че този тип биофидбек на практика ни позволява да контролираме свиването/разширяването на кръвоносните съдове. Тренингът с температурен биофидбек е особено полезен при хора с тревожни разстройства . Използва се също при третиране на високо кръвно налягане , мигрени и синдрома на Рейно ( студени пръсти на ръцете и краката , ушите и носа също могат да бъдат засегнати от недостатъчно кръвоснабдяване ) .
  1. Обратна информация (биофидбек) за честотата на сърдечния ритъм – обратно на общоприетото мнение  здравото сърце не бие равномерно като часовник. Сърдечният ритъм се забавя при издишване и се ускорява при вдишване. Тази разлика се нарича вариабилност на сърдечната честота. Ако тази рази разлика е значително по-малка от нормата , това е сигурен индикатор за бъдещи сериозни проблеми със здравето. Когато хора с ниска вариабилност на сърдечната честота получават моментална обратна информация за промените в този показател , те могат да бъдат тренирани постепенно да я увеличат. Това може значително да облекчи симптомите в случаите на хронична болка/болести , психосоматични разстройства ( безсъние , синдром на раздразнените черва / хроничен спастичен колит , високо кръвно ) , емоционални/поведенчески разстройства – депресии , тревожност , сценична треска , синдром на хиперактивност/дефицит на внимание. Също така биофидбек тренировката на вариабилността на сърдечния ритъм е полезна при професионални спортисти за изграждане на способност за абстрахиране от стреса на съревнованието и волево достигане на състоянието на върхово изпълнение , познато като „зоната” . За измерване на сърдечния ритъм се използват сензори , прикрепени към пръстите или месестата част на ушите. Сензорният модул изпраща светлинен лъч към кожата. Тъй като количеството на кръвта в кожата се променя с всеки удар на сърцето , повече или по-малко светлина се отразява и това колебание се улавя от фоточувствителен сензор.
  2. Обратна информация и биофидбек за честотата на мозъчните вълни (ЕЕГ)
    Тази форма на биофидбек се нарича неврофийдбек – позната е още като ЕЕГ-биофийдбек , невротерапия , невротренинг . Локалната електрическа активност на мозъка или локалното му кръвоснабдяване се измерват неинвазивно чрез сензори , прикрепени върху скалпа и информация за промените в тези показатели незабавно се подава към трениращия чрез акустичен , визуален сигнал или под формата на компютърна игра – при достигане на предварително зададените цели , трениращият получава като позитивно обуславяне / награда по-голяма степен на контрол в играта. С какво този тип биофидбек може да бъде полезен? Неврофийдбек е тренировъчна система , която дава на трениращия възможност за измерване и промяна на метаболитната / електрическата активност на мозъка. Удивителното в тази форма на биофидбек е , че тя ни дава обратна информация (и така довежда до съзнанието ни ) за активността на невроните вътре в главите ни , която е подсъзнателна дейност. Мозъчните вълни се асоцират с електрическата активация и деактивация на невроните. Вече многократно са изследвани и идентифицирани специфични модели на мозъчните вълни , които имат своите съответстващи състояния на съзнанието – например будно внимание , релаксирано внимание , дълбока релаксация , сънуване , дълбок сън без сънища , състояние при върхови изпълнения , както и са идентифицирани специфични модели на мозъчните вълни при различни разстройства – депресия, различни мозъчни травми , дефицит на внимание и други. Има множество сфери на приложение на невротренинг тренировките , някои от тях с удивителни резултати и то без никакви странични ефекти – тренировка на вниманието и концентрацията при синдрома на хиперактивност/дефицит на внимание , епилепсия , депресия , тревожни разстройства , пост травматични стресови разстройства , химически и други зависимости , подтиснати емоционални проблеми , травми/увреждания на мозъка . Невротерапията не е заместител на психотерапията , но може да я ускори и да премине отвъд традиционните ограничения на вербалните терапии – прекалено дълъг период на терапия , невъзможност промените лесно да се измерят и оценят количествено , субективна оценка на промените , несигурност относно дълготрайността на промените , труден , бавен и опосредствен  достъп до подтиснати травматични преживявания , контролиране на  ментални разстройства , обусловени от променена мозъчна физиология , чрез психоактивни медикаменти с потенциални отрицателни странични ефекти. За да обобщим – психотерапията е инструмент за обогатяване на ума , невротерапията или невротренингът е инструмент за обогатяване на мозъка , при което се изисква сътрудничество/заинтересуваност от трениращия и директна работа с мозъка. Също така ЕЕГ – биофидбек тренировката служи за ментален тренинг на професионалисти от спорта , бизнеса , изкуството , армията в техния стремеж за достигане на върхови постижения в трудни или тежки условия.

Има и други форми на биофидбек тренировки , например съществува биофидбек устройство , което се гълта и дава незабавна информация за киселинността на стомашните сокове. Така трениращият се учи да регулира киселинността в стомаха си ! Въпреки че това може да изглежда фантастично и невъзможно , оказва се ,че ние влияем с мислите/чувствата си върху тялото и съзнателните изменения в атономни телесни процеси са възможни.

Въпреки че биофидбек теориите , практиките и технологиите се развиват от около 50 години , те не са масово познати и въведени в области , в които биха били силно полезни. Напредъкът на съвременната електроника , съчетан с интереса към връзките между ума и тялото и желанието за медицина без странични ефекти създават условия за масовото навлизане на биофидбек в медицината, спорта , образованието , бизнеса.

Високата стойност на днешното здравеопазване създава допълнителни условия за по-широко навлизане на биофидбек технологиите , които по същество поставят много въпроси и предизвикателства към господстващия догматичен медицински модел и фармацевтична индустрия , които приемат , че човек не може да управлява повечето от телесните си функции и единственият научно валиден метод за лечение на болестите е фармацията и хирургичните интервенции.

Съпротивлението на кожата или ако използваме историческия наложен термин , галваничният отговор на кожата ( GSR ) , е един от най-лесните и проучени методи за провеждане на биофидбек тренировки. Въпреки че е лесен за употреба , този метод осигурява много комплексни данни , от които могат да се извлекат много психо – физиологични парамeтри.

Източник :  https://www.brain-amigo.com/
Автор : Радослав Щерев

Можете също да прочетете...

0 Вашето мнение “Какво е биофидбек ( биофийдбек)? Приложения.”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Абонирайте се за бюлетина ни!

Абонирайте се, за да получавате интересни статии и новини.

Абонирахте се успешно!