Публикации от: Росица Йосифова

Разпознаване на лица и развитие на схемата на собственото тяло при децата

Ориентацията към лица и гласове е генетично заложена у човека. В периода между 5-ия и 10-тия месец, а с изключителна интензивност към 8-мия месец, детето започва да разпознава аспекти като привлекателност на лицето и лицева експресия … Read More »

Изправяне, прохождане и ранно посочване при децата

С изправянето и прохождането контактът с отдалечените предмети става значително по-лесен. Ръцете вече не са заети с поддържане на тялото както е при лазенето, и могат свободно да го насочат към обектите – така детето може … Read More »

Хващането на предмети и зрително-моторната координация

Хващането на предмети и тяхното манипулиране е изключително важен етап не само в развитието на зрително-моторната координация, но и в способността на детето да опознава света и да му въздейства. Чрез този сензо-моторен опит се формират … Read More »

Сядане или седеж и детското бъблене (6-8,5м.)

Сядането е ключова придобивка в развитието на позата. Заедно с волевото хващане и зрително-моторната координация то осигурява качествено нови възможности за опознаване на обектите и пространството. В този период : изчезва физиологичният страбизъм и детето е … Read More »

Хващането и осъзнаването на постоянството на обектите

Хващането е свързано и с осъзнаването  на постоянството на обектите. Постоянството на обекта е осъзнаването на факта, че обектът продължава да съществува в пространството и времето дори когато не е зрително обозрим, т.е. преместен или скрит. Това разбиране … Read More »

Конструиране на пространствени схеми и схеми за последователност на движенията

Хващането и манипулирането на предметите от детето позволява да се натрупа опит , който в последствие ще се използва в множество посоки. Конструиране на пространствени схеми чрез преместванията и разместванията на предметите, чрез отдалечаване, приближаване към … Read More »

Хващането на предмети и зрително-моторната координация

Хващането на предмети и тяхното манипулиране е изключително важен етап не само в развитието на зрително-моторната координация, но и в способността на детето да опознава света и да му въздейства. Чрез този сензо-моторен опит се формират … Read More »

Навременен контрол на главата/от 1-ви до 3-ти месец/

Постигането на моторните „крайъгълни камъни“ в моторното развитие като контрол на главата, хващане, сядане, лазене и ходене позволяват да се получи връзката на детето с обектите и хората от непосредственото му обкръжение. Контролът на главата  при децата е гаранция … Read More »