All posts under: Възприемане и ориентация в пространството

Конструиране на пространствени схеми и схеми за последователност на движенията

Хващането и манипулирането на предметите от детето позволява да се натрупа опит , който в последствие ще се използва в множество посоки. Конструиране на пространствени схеми чрез преместванията и разместванията на предметите, чрез отдалечаване, приближаване към … Read More »