All posts under: Когнитивно развитие

Хронология на когнитивното развитие при децата

Още непосредствено след раждането си бебето започва да разпознанава по памет някои елементарни стимули, като вече в периода  4- 8 месец , поставя началото на развитието на представите и понятията си за обектите с които влиза в контакт. … Read More »

Речево развитие

В тази публикация са описани фазите на развитие на речта, базирани на множество изследвания върху детското развитие. Децата често показват индивидуални различия в овладяността на различните умения в развитие в  конкретен възрастов период.  Новородено дете Проявява предпочитания към … Read More »

Развитие на двигателните умения

В тази публикация са описани фазите на развитие на моторните умения, базирани на множество изследвания върху детското развитие. Децата често показват индивидуални различия в овладяността на различните умения в развитие в  конкретен възрастов период. 2 месец Бебето … Read More »

Игри и детско развитие

Игри и детско развитие Каква е ролята на играта в детското развитие.Много изследвания показват връзката между играта и интелектуалните способности, като памет, вербалните способности, адаптирането към училищната среда и комуникациите с другите. Проучванията разкриват, че децата … Read More »