Хронология на когнитивното развитие при децата

Хващането на предмети и зрително-моторната координация

Още непосредствено след раждането си бебето започва да разпознанава по памет някои елементарни стимули, като вече в периода  4- 8 месец , поставя началото на развитието на представите и понятията си за обектите с които влиза в контакт.
В периода след навършване на първата си година, детето вече започва да проявява засилен интерес към физическите характеристики на обектите, да разрешава някои по-елементарни ситуации и цели, както и да използва просто  съчетаване на  подцели, да класифицира обектите съобразно физическото им сходство.
В периода след навършване на втората си година от раждането, детето вече  проявява способност  за едновремено запаметяване на два обекта, както и постепенно започва да си дава сметка за тяхната възможна употреба.Назовава вече заобикалящите го предмети и все повече използва  някои начални форми на стратегии за запаметяване.
След третата си година малкото дете вече може да разпознае по памет повече от 50 предмета  и  има изработени готови поведенчески модели  в резултат на натрупанитe до този момент знания и опит.Поставя се началото на класификацията на обектите , съобразно тяхната класификационна близост , както и разбирането на основните правила при броенето. Започва и употребата на различни помошни ориентири за подпомагане на  пространственото възприятие.
По време на четвъртата година от познавателното си развитие децата имат вече набор от постоянии и ефективни стратегии за внимание, както и способност за възпроизвеждане по памет на  три до четири обекта едновременно.
Седмата година бележи развитието на детето с поставяне на началото на поява на интуитивното схващане на основни правила и понятия при боравенето с числата и смятането.Детето започва да използва повторението като начин за запаметяване. По това време се разширяват  възможностите  за възпроизвеждане по памет от около пет обекта, както и склонността на детето за прояви на  избирателно внимание.

Можете също да прочетете...

0 Вашето мнение “Хронология на когнитивното развитие при децата”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Абонирайте се за бюлетина ни!

Абонирайте се, за да получавате интересни статии и новини.

Абонирахте се успешно!