All posts under: Музика за деца

Музика за деца

Възрастови групи: 3-4 и 5-6 годишна възраст Всеизвестно е благотворното влияние на музиката върху формирането на човешкото съзнание. Научно е доказано, че деца, занимаващи се с музика под каквато и да е форма, проявяват по-добра концентрация, … Read More »