All posts under: Пеене и музика

Музика за деца

Възрастови групи: 3-4 и 5-6 годишна възраст Всеизвестно е благотворното влияние на музиката върху формирането на човешкото съзнание. Научно е доказано, че деца, занимаващи се с музика под каквато и да е форма, проявяват по-добра концентрация, … Read More »

Уроци по пеене

Уроци по пеене Гласът е нашият вроден музикален инструмент. Пеенето е така естествено, както е дишането. Често при мен идват хора, които чрез пеене искат да освободят напиращи в себе си емоции – положителни или не … Read More »