All posts under: Сензомоторно развитие

Сядане или седеж и детското бъблене (6-8,5м.)

Сядането е ключова придобивка в развитието на позата. Заедно с волевото хващане и зрително-моторната координация то осигурява качествено нови възможности за опознаване на обектите и пространството. В този период : изчезва физиологичният страбизъм и детето е … Read More »

Хващането и осъзнаването на постоянството на обектите

Хващането е свързано и с осъзнаването  на постоянството на обектите. Постоянството на обекта е осъзнаването на факта, че обектът продължава да съществува в пространството и времето дори когато не е зрително обозрим, т.е. преместен или скрит. Това разбиране … Read More »

Хващането на предмети и зрително-моторната координация

Хващането на предмети и тяхното манипулиране е изключително важен етап не само в развитието на зрително-моторната координация, но и в способността на детето да опознава света и да му въздейства. Чрез този сензо-моторен опит се формират … Read More »

Навременен контрол на главата/от 1-ви до 3-ти месец/

Постигането на моторните „крайъгълни камъни“ в моторното развитие като контрол на главата, хващане, сядане, лазене и ходене позволяват да се получи връзката на детето с обектите и хората от непосредственото му обкръжение. Контролът на главата  при децата е гаранция … Read More »

Сензомоторни етапи на развитие

Характеристики на сензомоторните етапи на развитие: Първият стадиий от теорията на Пиаже започва от раждането и се фокусира върху това как пеленачето започва да създава усещанията си за заобикалящата го среда.По време на сензомоторният стадий, познанията … Read More »