All posts under: Уроци по пеене

Уроци по пеене

Уроци по пеене Гласът е нашият вроден музикален инструмент. Пеенето е така естествено, както е дишането. Често при мен идват хора, които чрез пеене искат да освободят напиращи в себе си емоции – положителни или не … Read More »